Chennai Het home is gelegen in Kundrathur, een landelijk gebied in de staat Tamil Nadu, op amper 20 km van de grootstad Chennai. Met meer dan een miljard inwoners op een oppervlakte die ruwweg overeenkomt met die van continentaal West-Europa, is Indië een extreem dichtbevolkt land. Een groot gedeelte van de bevolking in en rond Chennai (6 miljoen inwoners) leeft er onder de armoedegrens en ook in de streek rond het home zijn er duizenden, wellicht honderdduizenden kinderen die niet eens voldoende voedsel hebben; om van het gebrek aan medische voorzieningen en onderwijs en sociale achterstelling nog maar niet te preken. Ook in Chennai heeft men te maken met dezelfde problemen als in iedere grootstad in de derde wereld: werkloosheid, overbevolking, pollutie, daklozen, alcoholmisbruik, drugverslaving, ondervoeding en schrijnende armoede. Socio-economische situatie in de omgeving. Het overgrote deel van de bevolking in Tamil Nadu bestaat uit bezitloze landarbeiders die werken in opdracht van enkele rijke grootgrondbezitters. Met het loon dat ze daarmee verdienen kunnen ze zichzelf en hun gezinnen amper in leven houden. Het klimaat is er zeer warm en vochtig. De bodem is er zeer stenig en de jaarlijkse regenval is er eerder miniem. Het probleem om er voldoende en goed water te vinden is er dus bijzonder acuut. Drinkwater wordt opgepompt uit boorputten van wel meer dan 50 meter diep. De behuizing laat er zeer te wensen over. In dit gebied leven de mensen in hutten, tenten en bidonvilles. Medische bijstand is er zeer ontoereikend en komt in dringende gevallen vaak te laat. Het is tegen deze achtergrond dat de oprichting van de Stichting ‘Dazzling Stone Home for Children' moet gezien worden.    Lees meer.... SCHOOL EN WEESHUIS IN INDIA MARIJKE LAMBRIGTS