Geef de kinderen een thuis. Het hoofddoel van de ‘Dazzling Stone Home for Children', zowel in het verleden als in de toekomst, bestond en bestaat uit het tegemoet komen aan de opvoedkundige, medische en sociale behoeften van de achtergestelde bevolking in de streek. In Chennai zijn er niet voldoende opvangtehuizen of weeshuizen waar kinderen kunnen geholpen worden. Door de lamentabele toestand is de bevolking niet in staat om hun kinderen te laten genieten van het in verhouding veel te dure onderwijs. Het ‘Dazzling Stone' weeshuis is in 1994 begonnen met de opvang van 5 kinderen en biedt op dit ogenblik een onderkomen voor meer dan 80 jongens en meisjes tussen 3 en 18 jaar, ongeacht geloof, kaste of ras en er staan er nog eens meer dan 500 op de wachtlijst. Hoewel het tehuis oorspronkelijk bedoeld was voor weeskinderen treffen we er ook kinderen uit probleemgezinnen aan. De leiding van het project is in handen van J. Deva Dhas. Hij is de stichter van de ‘Dazzling Stone Home for Children' en belast met de verdere ontwikkeling van het project. Op het vlak van onderwijs is hij een zeer bekwaam en tegelijk ervaren man. Zijn vakbekwaamheid heeft hij verworven tijdens zijn verblijf in de plaatselijke missiepost. En dagelijks zorgt hij, tesamen met zijn echtgenote, voor het reilen en zeilen van het weeshuis. Voorlopige resultaten Het verbeteren van de leefomstandigheden van de plattelandsbevolking is een doelstelling die enkel over een heel lange termijn kan gerealiseerd worden. Het streven van Dazzling Stone Home ligt wat dat betreft in dezelfde lijn met het motto van de overheid en de internationale ontwikkelingsorganisaties met betrekking tot de plattelandsontwikkeling. Niettemin hebben de inspanningen van de famile Dhas ertoe geleid dat de leefomstandigheden van heel wat kinderen in de target area, maar ook daarbuiten, op relatief korte termijn merkelijk verbeterd zijn. Hun visie op het leven en hun kijk op de maatschappij hebben een blijvende verandering ondergaan en ze zijn in staat om zich volledig in de maatschappij te integreren. Een andere gerealiseerde doelstelling waar de Dazzling Stone terecht fier op kan zijn, is dat ze voor heel wat verlaten, verstoten, uitgebuite en verweesde kinderen van de streek een echte thuis geworden is. Steun blijft nodig ! Deels door plaatsgebrek en deels door de hoge maandelijkse huurlast heeft men besloten om, met de steun van vele vrijwilligers en Dazzling Stone vzw ( onze organisatie in België), buiten de stad een eigen gebouw op te richten met een capaciteit die toelaat dat een dubbel aantal kinderen er in comfortabelere omstandigheden kan worden opgevangen en ondergebracht. DAZZLING STONE HOME FOR CHILDREN, SARASVATHY NAGAR, SIRUKALATHUR KUNDRATHUR CHENNAI- 600069 SOUTH INDIA Dazzling Stone SCHOOL EN WEESHUIS IN INDIA MARIJKE LAMBRIGTS